จำนวนผู้ชม : 1700 คน


    มุม (Angle)     

 

 

 มุม คือ ส่วนของเส้นตรงหรือรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน  เรียกรังสีทั้งสองเส้นว่า "แขนของมุม" เรียกจุดยอดที่เป็นจุดเดียวกันว่า "จุดยอดมุม" 

 

 

จากรูป จะกล่าวได้ว่า  B เป็นจุดยอดมุม , รังสี BA และ รังสี BC เป็นแขนของมุม

 

มุมมีอยู่ 5 แบบ   

 

   

การเรียกชื่อมุม 

การเรียกชื่อมุม ใช้วิธีเรียกตามอักษร 3 ตัว โดยมีจุดยอดมุมอยู่ตรงกลาง หรืออาจเรียกเฉพาะจุดยอดมุมก็ได้ 

ากรูป  ชื่อมุม  :   มุมABC  หรือ มุม CBA หรือ มุม B

สัญลักษณ์มุม  : <ABC หรือ <CBAและ 

แขนของมุม : BA และ ฺBC

จุดยอดมุม : B

ชนิดของมุม : มุมแหลม

ขนาดของมุม : 40 องศา

 

 ชนิดของมุม 

                                             

 

การวัดขนาดของมุม

 

 

การวัดขนาดมุมกลับ

 

 

................................................................................................................