จำนวนผู้ชม : 1252 คน


การชั่ง

(มฐ.ค.2.1ป.2/2)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด และ

เปรียบเทียบน้ำหนักในหน่วยเดียวกัน

2.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง