จำนวนผู้ชม : 1286 คน


อักษร 3 หมู่

 
อักษร 3 หมู่ หรือไตรยางศ์ มาจากคำในภาษาสันสกฤตว่า ตฺรยฺ ซึ่งแปลว่า สาม รวมกับ อํศ ซึ่งแปลว่า ส่วน
 
ดังนั้น ไตรยางศ์ จึงแปลรวมกันได้ว่า สามส่วน
 

ไตรยางศ์ก็คือ การจัดหมวดหมู่เพื่อแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้