จำนวนผู้ชม : 1596 คน


ารหารทศนิยม เมื่อตัวหาร เป็นจำนวนเต็ม เราสามารถนำไปหารได้ทันที

ในกรณี ตัวหารเป็นทศนิยม เราต้องทำให้เป็นจำนวนเต็มก่อน ทำได้  2 วิธี คือ
            -     การคูณ ด้วย จำนวนเต็ม  10 ,100 ,1000 ... ทั้งเศษและส่วน หรือ
            -     ใช้การเลื่อนจุดทศนิยมทั้งเศษและส่วน