จำนวนผู้ชม : 1287 คน


  

 

 

 

     

       บทสนทนาภาษาอังกฤษ Restaurant (ร้านอาหาร ,ภัตตาคาร )

 

   ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 1

You     :  Excuse me. I'd like the combo set number 2 please.

           ขอโทษครับ. ผมขอชุดคอมโบ2ชุดครับ

Seller : What kind of drink would you like?

           รับเครื่องดื่มอะไรเพิ่มมั้ยคะ?

You     : Coke. โค้ก.

Seller : Would you like a learge coke for 50 cents more? เพิ่มเงิน 50 เซ็น                 เป็นโค้กแก้วใหญ่มั้ยคะ?

You  :  No thanks.

              ไม่ครับ ขอบคุณ.

Seller : For here or to go?

              ทานที่นี่หรือกลับบ้านคะ?

Friend : For here.

               ทานที่นี่ครับ.

Seller  : Alright. That's gonna be 7.50 dollars.

               ทั้งหมดคิดเป็นเงิน 7.50 ดอลล่าส์ค่ะ

Friend  : Here you go.

              นี่ครับเงิน

Seller :  Thank you.

               ขอบคุณค่ะ.

 

           ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 2

You    :  Hi. I want two chicken burger and one caesar salad?

               สวัสดี, ฉันอยากได้เบอร์เกอร์ไก่2ชุดและซีซ่าสืสลัด1ชุด

Seller :  What would you like to drink?

                จะรับเครื่องดื่มอะไรดีค่ะ?

You     : Can I have just a cup of water?

               ขอแค่แก้วเปล่า

Seller  : Sure. Anythingelse?

              ค่ะ. รับอะไรเพิ่มมั้ยคะ?

You      : Nope. ไม่ครับ

Seller  :  18.85 please.

              ทั้งหมด 18.85 ค่ะ

You     : Here.

             นี่ครับ

Seller : Thank you. Salad will be served at the table in two                         minutes.

              ขอบคุณค่ะ. สลัดจะเสริฟที่โต๊ะของคุณในอีก 2นาทีค่ะ