สิ่งก่อสร้างหลายๆอย่างรอบตัวเราที่ส่วนประกอบมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน เช่น จั่วบ้าน โครงสร้างหลังคา ดังรูป

 

 

 

 

enlightened สัญลักษณ์แสดงความคล้าย enlightened

 

พิจารณารูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

angelangel  สรุป  angelangel

 

 

 

 

 

 

 

 

enlightened การนำไปใช้ enlightened

 

 

 

 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องความคล้าย
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องความคล้าย
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ความคล้าย (SIMILARITY)