smileyเพื่อนรัก เพื่อนเล่นsmiley

 

เพื่อนรัก เพื่อนเล่น  รู้จักคำ  นำเรื่อง บทนี้จะสอนเรื่องความหมายของคำศัพท์ที่น่าสนใจซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ถู   หมายถึง เช็ดโดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาด

วิ่ง  หมายถึง ก้าวไปโดยเร็วยิ่งกว่าเดิม

พ่น   หมายถึง  ห่อปากเป่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในปากออกมาเป็นฝอย

หัวเราะ  หมายถึง  เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ 

คู้เข่า    หมายถึง  งอเข่า

อาบน้ำ  หมายถึง  ทำความสะอาดโดยใช้น้ำ

สับปะรด  หมายถึง  ไม้ล้มลุก ไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดิน ใบเป็น

                               กาบยาว ผลมีตาโดยรอบ กินได้รสเปรี้ยวๆ หวานๆ

 

แหล่งที่มา  www.youtube.com


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อนรัก เพื่อนเล่น
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อนรัก เพื่อนเล่น