จำนวนผู้ชม : 7445 คน


 

คำควบกล้ำ

 

           คำควบกล้ำ (อักษรควบ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

1. คำควบกล้ำแท้

คือ คำที่มีพยัญชนะ 2 ตัว เรียงกัน พยัญชนะตัวหน้าเป็นตัว ร ล ว ประสมสระเดียวกันเวลาอ่านจะออกเสียงพยัญชนะทั้ง 2 ตัวพร้อมกัน เช่น
   กร กราบ กราอบ โกรธ กริช
   กล กลอง กลับ กลาย กลุ่ม
   กว กวาง กวัดแกว่ง กว่า
   ขว ขวาน ขวนขวาย ขวัญ ขวิด
   คร ครู คราว ครั้ง ใคร ครีม
   คล คลี่คลาย คลอง คลาน เคลื่อน
   คว ความ คว่ำ 
   ปร ปราบปราม ปรุประ เปรียบ 
   พร เเพรวพราว 
   ผล ผลุนผลัน ผลิบาน 
   ตร ตรง ตรอม ตรู่ ตรอร
   ปล เปลี่ยนเเปลง ปลอม 
   พล พลุ พลาด เพลิน พลาย

2. คำควบกล้ำไม่แท้

คือ คำที่มีพยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน พยัญชนะตัวหน้าเป็นตัว จ ซ ท ศ ส พยัญชนะตัวควบเป็นตัว ร ประสมสระเดียวกัน เช่น
   จร จริง  
   ศร เศร้า
   ทร ทราบ ทราม ทราย เเทรก
   ซร ไซร้ 
   สร สร้าง เสริม 
เวลาอานออกเสียงคำควบไม่แม้ ที่มีตัว จร ชร ศร และสร จะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้น ไม่ต้องออกเสียงตัว ร เช่น
   จริง   อ่านว่า  จิง             ไซร้   อ่านว่า  ไซ้
   เศร้า  อ่านว่า  เส้า            สร้อย  อ่านว่า  ส้อย
หากเป็นคำควบกล้ำไม่เเท้ที่มีตัว ทร ให้อ่านออกเสียงเป็น ซ เช่น

คำที่ใช้ ทร เเต่ออกเสียงเป็น ซ
              ทรวดทรงทราบทรามทราย         ทรุดโทรมหมายนกอินทรีย์
        มัทนรี อินทรีย์มี                             เทริด นนทรี พุทราเพรา
              ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด             โทรมนัสย์ฉะเชิงเทรา
         ตัว "ทร" เหล่านี้เรา                        ออกเสียงเป็นเสียง "ซ"
                                       จาก หลักภาษาไทย ของ กำชัย ทองหล่อ

 

* แต่ถ้า ท กับ ร ควบกันแล้วออกเสียงกล้ำกันสนิท ก็จะนับว่าเป็นคำควบกล้ำเเท้ เช่น นิทรา อ่านว่า นิด-ทรา เป็นต้น