สื่อประกอบการสอน   เรื่อง  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 

วิชา  คอมพิวเตอร์1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

จัดทำโดย  ครูชาญณรงค์  ตันกูล

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐานตัวชี้วัด  ง  3.1 ป. 1/2

นักเรียนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วเรามาศึกษาสื่อประกอบการสอนพร้อมๆ กันเลยนะ

 

 

 

การใช้งานแป้นพิมพ์

 

การใช้งาน Mouse

 

ของฝากให้เด็ก ๆ สนุกไปกะการเรียนคอมพิวเตอร์นะจ๊ะ

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์ ป 1
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์ ป 1