จำนวนผู้ชม : 1256 คน


สื่อประกอบการสอน   เรื่อง  ส่วนประกอบหลักคอมพิวเตอร์ 

วิชา  คอมพิวเตอร์2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

จัดทำโดย  ครูชาญณรงค์  ตันกูล

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐานตัวชี้วัด  ง  3.1 ป. 2/3  บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

 

นักเรียนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วเรามาศึกษาสื่อประกอบการสอนพร้อมๆ กันเลยน

 

ก่อนอื่นเรามารู้จักเพลงคอมพิวเตอร์กันก่อนนะครับ..

 

 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์...

bullet
ส่วนประกอบภายใน และอุปกรณ์เสริมต่อพ่วง ภายนอก

2.1 Monitor 

Screen, Display ใช้แสดงผลทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว จอภาพในปัจจุบัน ส่วนมากใช้จอแบบหลอดภาพ (CRT หรือ Cathode Ray Tube)และจอแบบผลึกเหลว (LCD หรือ Liquid Crystal Display)

2.2 Computer Case
  

เก็บอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ เช่น CPU, Disk Drive, Hard Disk ฯลฯ

 

2.3 Keyboard 

ใช้พิมพ์คำสั่ง หรือป้อนข้อมูล มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ดีด แต่มีปุ่มพิมพ์มากกว่า

2.4 Mouse 

ใช้ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เช่นเดียวกับการป้อนคำสั่งทางคีย์บอร์ด

2.5 Modem

 

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้สามารถส่งไปตามสายโทรศัพท์ได้

2.6 Printer 

อุปกรณ์แสดงผลข้อมูลออกมาทางกระดาษ

2.7 Scanner

อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อความมาสแกน แล้วจัดเก็บไว้เป็นไฟล์ภาพ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

o         ข้อความจากการ Scan แตกต่างกับข้อความ