จำนวนผู้ชม : 1250 คน


 

หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์