จำนวนผู้ชม : 10024 คน


  ทฤษฎีสี (Colour) 

 

 

  

 

                                 


        คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “สี” เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก สีสามารถสื่อถึงอารมณ์ และความรู้สึกได้ การเลือกใช้สีจึงมีความสำคัญ ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับ วงจรสี (Colour Wheel) กันก่อน เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานของการเลือกใช้ และผสมสีต่อไป

 

 

วงจรสี colour wheel (คัลเล่อวีล)

 

มีหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสีต่างๆ         

                       

 

1.  แม่สี หรือสีขั้นต้น หรือสีขั้นที่ 1 ภาษาอังกฤษเรียกว่า primary colour (ไพรมารี่ คัลเล่อร์) มี  3  สี  คือ

                        

          1.   สีเหลือง  Yellow  (Gamboge tint)                                                                

         2.   สีแดง  Red  (Crimson lake)

          3.   สีน้ำเงิน  Blue  (Prussian blue)

                               

                                          

                                                           

 

 

                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สีขั้นที่ 3

  2.  สีขั้นที่  2  (Secondary Colour)  คือ  สีที่ได้จากการผสมสีกันของสี   ขั้นที่  1  มี  3  สีคือ

            

         1.   สีเขียว  (Green)  เกิดจากสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงิน

         2.   สีส้ม  (orange)  เกิดจากสีแดงผสมกับสีเหลือง

         3.   สีม่วง  (Violet)  เกิดจากสีแดงผสมกับสีน้ำเงิน

 

 

                                              

                   

         3. สีขั้นที่ 3  (Tortlary Colour)  คือ  การนำสีขั้นที่  1  และขั้นที่  2  มาผสมกันทีละคู่จะได้สีเพิ่มอีก  6  สี  คือ

                    
     

            1.   สีเหลืองส้ม  (Yellow-Orange)  เกิดจากสีเหลืองผสมกับสีส้ม
            2.   สีแดงส้ม  (Red-Orange)  เกิดจากสีแดงผสมกับสีส้ม
            3.   สีม่วงแดง  (Red-Violed)  เกิดจากสีแดงผสมกับสีม่วง
            4.   สีม่วงน้ำเงิน  (Blue-Violed)  เกิดจากสีม่วงผสมกับสีน้ำเงิน
            5.   สีน้ำเงินเขียว  (Blue-Green)  เกิดจากสีเขียวผสมกับสีน้ำเงิน
            6.   สีเขียวเหลือง  (Green-Yellow)  เกิดจากสีเขียวผสมกับสีเหลือง
       แม่สีนักฟิสิกส์  (Physicist)  เป็นแม่สีทางแสงสว่าง  (Spectrum)  มีความ
เห็นว่าสีนั้นย่อมมีคลื่นแสงที่สามารถจับความถี่ของคลื่นได้ชัดเจนจึงกำหนดเป็นแม่สีไว้  3  สีคือ
             -   สีแดง   (Vermilion, แดงชาด)
             -   สีเขียว   (Emerald green, เขียวมรกต)
             -   สีน้ำเงินม่วง   (Indigo, ม่วงคราม)
  


        

                 

                

   

        แม่สีนักเคมี  (Chemist)  เป็นแม่สีวัตถุธาตุมีคุณสมบัติในตัว  เป็นคุณลักษณะพิเศษซึ่งไม่มีสีใดผสมให้เป็นสีเหล่านั้นได้  เรียกว่าสีแท้  (Hue)  กำหนดแม่สีไว้  3  สีคือ  


                              

          -   สีแดง  (Crimson Lake  แดงแท้  แม่สีวัตถุธาตุ)

          -   สีเหลือง  (Gramboge Yellow  เหลืองแท้มีวัตถุธาตุ)

          -   สีน้ำเงิน  (Prussian  น้ำเงินแท้แม่สีวัตถุธาตุ)              

วงสีธรรมชาติ

 

                                    

 

                                      

 

                                      


วรรณะของสี  (Tone colour)


        ในวงสีธรรมชาติทั้ง  12  สี  แบ่งออกเป็น  2  พวก ๆ  ละ  6  สี  ซึ่งอยู่คนละซีกมีซีกซ้ายและซีกขวา  ซีกหนึ่งจัดเป็นวรรณะร้อนหรือวรรณะอุ่น  (Warm tone)  อีกซีกหนึ่งจัดเป็นวรรณะเย็น  (Cool tone)  สีพวกที่เป็นวรรณะเดียวกันคือสภาพสีส่วนรวมของสีจะดูไม่ขัดต่อสายตาเมื่อมองเห็นและเป็นสีที่อยู่ในซีกเดียวกันของวงสีธรรมชาติ
สีวรรณะร้อนหรือสีวรรณะอุ่น  เป็นสีจำพวกให้ความรู้สึกอุ่นหรือร้อน  ตื่นเต้น  รุนแรง  คึกคัก  ได้แก่สีที่มีสีแดงเป็นส่วนมากในวงล้อสี
สีวรรณะเย็น  เป็นสีจำพวกเยือกเย็น  สงบร่มรื่น  เงียบ  ได้แก่สีที่มีสีน้ำเงินเป็นส่วนมากในวงล้อสี

                               
                              

             ระหว่างสีวรรณะร้อนกับสีวรรณะเย็นที่แยกออกเป็นวรรณะละ  6  สี  ยังมีอีก  2  สีที่ยังจัดว่าเป็นทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น  คือ  สีม่วง  และ  สีเหลือง  สีคู่นี้อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกันเสมอ

              สีมีมากมายหลายสีแต่ละสีมีความหมายทำให้บังเกิดความรู้สึกจากการได้พบเห็นสีนั้น ๆ  แตกต่างกันและมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจผู้ได้พบเห็นด้วย  เช่น

สีเหลืองให้ความรู้สึกสว่าง  สดใจ  บังเกิดความเลื่อมใส  ศรัทธา

การใช้สีคู่ประกอบคือสีทุกคู่ที่จะนำมาใช้ด้วยวิธีให้มีเปอร์เซ็นต์ของสีเท่ากัน  ตำแหน่งของสีคู่ประกอบในวงสีธรรมชาติที่ตรงกันข้ามคือ

                     1.  สีแดง                         ตรงข้ามกับ                                สีเขียว
                     2.  สีเหลือง                      ตรงข้ามกับ   
                             สีม่วง                                          3.  สีน้ำเงิน                      ตรงข้ามกับ                                สีส้ม                                            4.  สีเขียวเหลือง               ตรงข้ามกับ                                สีม่วงแดง                                     5.  สีเขียวน้ำเงิน              ตรงข้ามกับสี                               ส้มแดง                                      6.  สีม่วงน้ำเงิน               ตรงข้ามกับ                                  สีส้มเหลือง

                       

5. สี ( Color ) หมายถึง 


           สีเป็นปรากฏการณ์ของแสงที่ส่องกระทบวัตถุ สะท้อนเข้าสู่ตามนุษย์ 

 
 


 
 สี 
 
สีแต่ละสีที่มีอยู่ในวัตถุต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึก นึกคิด ของมนุษย์ เช่น
 
 
สีแดง กล้าหาญ อันตราย เร้าใจ สะดุดตา
 
สีเหลือง สว่างที่สุด บริสุทธิ์ แจ่มใส เลื่อมใส
 
สีน้ำเงิน สงบ สุขุม สันติภาพ ภูมิฐาน
 
สีเขียว ความหวัง สดชื่น ชุ่มชื่น ร่มเย็น
 
สีม่วง ร่ำรวย โอ่อ่า งอกงาม
 
สีส้ม ร้อนแรง สนุกสนาน รื่นเริง เปรี้ยว
 
สีขาว สะอาด บริสุทธิ์ กระจ่างแจ้ง มั่นคง เบา
 
สีดำ เศร้า ความตาย หนัก
 
น้ำหนักสี ( Tone ) หรือวรรณะของสี หมายถึง ระดับความเข้มที่แตกต่างกันของสีหรือค่าความอ่อนแก่ของสี ไล่ระดับกันไป เช่น ดำ – เทาเข้ม – เทากลาง – เทาอ่อน – ขาว โทนก็มีผลต่อความรู้สึกคล้ายกับสีนั่นเอง เพียงแต่จะละเอียดอ่อนมากขึ้น มีค่าความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่มีผลต่อความรู้สึก นึกคิด ของมนุษย์ เช่น


 
น้ำหนักของสี
 
1. วรรณะสีร้อน ( Warm Tone ) ประกอบด้วย
1.สีเหลือง
2.สีส้มเหลือง
3.สีส้ม
4.สีส้มแดง
5.สีม่วงแดง
6.สีม่วง
สีในวรรณะร้อนนี้จะเป็นสีที่ค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้มถ้าสีใดสีหนึ่งค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่นสีน้ำตาล สีเทาอมแดง ก็ให้ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน ให้ความรู้สึกร้อนแรง
 
 
 
วงจรสีและสีวรรณะร้อน
 
 
2. วรรณะสีเย็น ( Cold Tone ) ประกอบด้วย
1.สีเหลือง
2.สีเขียวเหลือง
3.สีเขียว
4.สีเขียวน้ำเงิน
5.สีน้ำเงิน
6.สีม่วงน้ำเงิน
และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็น
 
ดังเช่น สีเทา สีดำ สีเขียวแก่ เหล่านี้เป็นต้น ให้ความรู้สึกเย็นสบาย
 
 
 
วงจรสีและสีวรรณะเย็น
 

 

 ผลงาน วรรณะร้อนเเละเย็น

                                                           

                                                            

 

 

 

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง หรรษากับสี