จำนวนผู้ชม : 1476 คน


การหยดสีจุดประสงค์
1. เด็กสามารถใช้พู่กันจุ่มสีแล้วหยดลงบนกระดาษได้
2. เด็กสามารถบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทำได้
3. เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน


วัสดุ – อุปกรณ์
1. สีน้ำ หรือสีโปสเตอร์
2. กระดาษ
3. พู่กันหรือหลอดกาแฟ
4. ภาชนะใส่สี


วิธีทำ
1. ใช้สีผสมน้ำในภาชนะให้เหลวพอสมควร
2. ใช้พู่กันหรือหลอดกาแฟจุ่มสีแล้วหยดลงบนกระดาษจะใช้กระดาษแห้งหรือเปียกก็ได้
3. หยดสีให้มีระยะทางสูงต่ำแตกต่างกัน
4. เมื่อหยดสีได้ตามที่ต้องการแล้วนำไปตากให้แห้ง


ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
2. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
4. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง สร้างสรรค์การหยดสีกับครูออมสิน