จำนวนผู้ชม : 8075 คน


1) การเคลื่อนที่แบบอยู่กับที่

           เป็นการเคลื่อนไหวโดยไม่มีการเคลื่อนที่ของร่างกาย เช่น ก้มตัว บิดตัว ยกขา เป็นต้น

                                                           

 

บทที่ 2 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่

 

สาระสำคัญ

      การฝึกกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ประจำ จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว

 

การฝึกเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่

       การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ เช่น เดิน วิ่ง กกระโดด เป็นต้น สามารถฝึกปฏิบัติได้หลายแบบ ดังนี้

      1. เดินตรงไปข้างหน้า

          เดินด้วยปลายเท้าไปข้างหน้าแกว่งแขนซ้ายไปข้างหน้าและก้าวเท้าขวา และแกว่งแขนขวาไปข้างหน้าขณะก้าวเท้าซ้าย
 

      2. เดินขณะนั่งยองๆ

 

          นั่่งยองๆ ใช้มือจับที่ข้อเท้าแล้วเดินตรงไปข้างหน้าและถอยหลังตามคำสั่งที่ได้รับ
 

      3. วิ่งตรงไปข้างหน้า

         วิ่งตรงไปข้างหน้า แล้วแกว่งแขนซ้ายไปข้างหน้าขณะที่วิ่งก้าวเท้าขวา และแกว่งแขนขวาไปข้างหน้า ขณะที่วิ่งก้าวเท้าซ้าย
 

      4. วิ่งและหยุดตามคำสั่ง

          วิ่งตรงไปข้างหน้า เมื่อได้ยินคำสั่งว่า "หยุด" ให้หยุดวิ่งเมื่อได้ยินคำสั่งว่า "วิ่ง"ให้วิ่งต่อไป
 

      5. กระโดดรอบตัว

         ยืนย่อเข่าแล้วกระโดดเท้าคู่ไปข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้ายและข้างขวา สลับกันไป
 

      6. กระโดหมุนตัว

          ยืนย่อเข่า จากนั้นกระโดดหมุนตัวไปทางด้านหลัง แล้วกระโดกลับมาด้านหน้าให้ใกล้กับที่เดิม
 

     7. นอนพลิกตัวคว่ำหงายสลับกัน

         นอนหงาย เหยียดแขนและขาตรง แล้วพลิกตัวจากนอนหงายเป็นนอนคว่ำพลิกตัวสลับกันไปเรื่อยๆ

 
การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์เป็นการเคลื่อนไหวที่ช่วยให้ผู้ฝึกเกิดความ แข็งแรงความคล่องแคล่ว และมีการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อ

 

การฝึกเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์

       การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยมีอุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถฝึกปฏิบัติหลายแบบ เช่น

       1. กลิ้งลูกบอลไปข้างหน้า

           ยืนถือลูกบอล แล้วก้มตัวลงวางลูกบอลไว้ที่พื้น จากนั้นกลิ้งลูกบอลไปข้างหน้าจนถึงจุดที่กำหนด

       2. เตะลูกบอลไปข้างหน้า

           ใช้เท้าที่ถนัดเตะลูกบอลไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่กำหนด

       3. โยนลูกบอลสองมือ

           ถือลูกบอลด้วยทั้ง 2 ข้างแล้วโยนลูกบอลขึ้นข้างบนและรับด้วยมือทั้ง 2 ข้าง

       4. โยนลูกบอลสลับมือ

 

           ยืนถือลูกบอลด้วยมือขวาแล้วโยนไปทางซ้าย ใช้มือข้างซ้ายรับ แล้วโยนลูกบอลสลับกันไปมา

       5. เคลื่อนที่ตามจังหวะ