จำนวนผู้ชม : 1291 คน


    [1]ความหมายของสิ่งเเวดล้อม : สิ่งเเวดล้อมหมายถึง สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา เช่น อาคารบ้านเรือน

                 ถนน ภูเขา ต้นไม้ เเม่น้ำ เป็นต้น.

     [2] การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเเวดล้อม : สิ่งเเวดล้อมรอบตัวเราจะมีความสัมพันธ์กับตัวเราทั้งทางตรง

               เเละทางอ้อม สิ่งเเวดล้อมรอบตัวเราจะมีการเลี่ยนแปลงตลอดเวลา

                  

                  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเเวดล้อมในทางที่ดี   จะส่งผลดีกับตัวเรา

                  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเเวดล้อมในทางไม่ดี  จะส่งผลเสียต่อตัวเรา

 

                                          

                                         ชมคลิปตัวอย่างการสอน ได้เลย !

 

 

การดูเเลรักษาเเละฟื้นฟูสิ่งเเวดล้อม

: การดูเเลรักษาและฟื้นฟูสิ่งเเวดล้อมในโรงเรียนเเละชุมชนเป็นสิ่งที่ทุกคนควรร่วมมือนกันดูเเลรักษาเพื่อให้            

  สิ่งเเวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานที่สุด 

 การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งเเวดล้อมในโรงเรียน

 

     1. ไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นหรือแหล่งน้ำ

     2. ช่วยกันดูเเลรักษา สิ่งเเวดล้อม เช่น ไม่หักกิ่งไม้ ถอนต้นไม้ เป็นต้น

     3. ใช้สาธารณะสมบัติของส่วนรวมด้วยความระมัดระวัง

     4. ใช้น้ำประปา ไฟฟ้า อย่างประหยัด เมื่อใช้เสร็จเเล้วต้องปิดน้ำปิดไฟทุกครั้ง

     5. ไม่ขีดเขียนหรือวาดภาพบนโต๊ะ หรือกำเเพงต่างๆให้สกปรก 

     6. ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเเละในชุมชน

 

การรักษาสิ่งเเวดล้อมในโรงเรียน เเละในชุมชน จะทำให้โรงเรียนเเละชุมชนของเราน่าอยู่ เเละมีสภาพเเวดล้อมที่ดี

 

                                       ชมคลิปการสอนได้เลยที่นี่เลย !