จำนวนผู้ชม : 1280 คน


สินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

              มุนษย์ทุกคนต้องเป็นผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้สินค้าและบริการตามที่เราต้องการ เช่น  เราต้องการอาหาร ผัก และผลไม้ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า หมวก แปลงสีฟัน สบู่ และของใช้อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากสินค้าแล้วเรายังต้องการใช้บริการเพื่อห้เกิดความสะดวกสบายอีกด้วย เช่น การใช้รถโดยสาร การใช้บริการร้านตัดผม การเข้าพักในโรงแรม การนั่งรถและการนั่งเรือเพื่อการท่องเที่ยวเป็นต้น

Image result for สินค้าและบริการในชีวิตประจําวัน ป.1   Image result for สินค้าและบริการในชีวิตประจําวัน ป.1

การใช้สินค้าและบริการมี 2 วิธี คือ

1. การแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ

ช่น การนำไข่มาแลกกับเสื้อผ้า นำข้าวไปแลกกับปลา แต่มาความต้องการของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน จึงไม่เป็นที่นิยม เราจึงใช้การแลกโดยใช้การซื้อขายด้วยเงิน

2. การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยการซื้อขาย หมายถึง การนำเงินมาแลกเปลี่ยนกับ

สิ่งของและบริการ  เช่น

การแลกกับสินค้า เช่น การใช้เงินซื้อเครื่องเขียน เสื้อผ้า ของเล่น

- การแลกกับบริการ เช่น การใช้เงินแลกกับการบริการรักษาโรค บริการที่พักโรงแรมบริการดูแลผู้สูงอายุ  บริการตัดเสื้อ บริการตัดผ