จำนวนผู้ชม : 1207 คนเอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง งานช่าง