จำนวนผู้ชม : 1264 คน


 

 

 

การสร้างงานอมิเนชั่น ด้วย Microsoft PowerPoint  

 

 

      การ์ตูน  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 แปลว่า ภาพล้อ, ภาพตลก บางที่เขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็นภาพลำดับเหตุการณ์ที่ผู้เขียนตั้งใจล้อเลียนให้ดูขบขันหนังสือเล่าเรื่องด้วยภาพเขียน ซึ่งแบ่งหน้ากระดาษเป็นช่องๆ มีคำบรรยายสั้นๆ อ่านได้ง่ายๆ เนื้อเรื่องมักเป็นนิทานหรือนวนิยาย

 

 

         อนิเมชั่น  หมายถึง  การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยการนำภาพนิ่งหลายๆ ภาพ ที่มีความต่อเนื่อง มาฉายด้วยความเร็วที่เหมาะสม ทำให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว

 

 

         การสร้างอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint คือ การกำหนดภาพเคลื่อนไหวด้วยการใส่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว และลูกเล่นต่างๆ ให้กับข้อความ รูปภาพ และมัลติมีเดียในภาพนิ่งก่อนที่จะนำเสนอ

 

 

 

 

 

 

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง การสร้างอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Power Point