จำนวนผู้ชม : 1291 คน


Vocabulary for Children

 

Fruits & Vegetables

 

Apple (แอพ’ล) = แอปเปิ้ล

 

Banana (เบอะ’นาเนอะ) = กล้วย

 

Broccoli (บรอเคอะลิ) = บรอคเคอลี

 

Cabbage (แคบิจ) = กะหล่ำปลี

 

Carrot (แคเริท) = หัวแครอท

 

Cucumber (คิวเคิมเบอะ) = แตงกวา

 

Grapes (เกรพ) = องุ่น

 

Onion (อันเนียน) = หัวหอม

 

Orange (ออรรินจ) = ส้ม

 

Peach (พีฉ) = ลูกพีช

 

Pear (แพร) = ลูกแพร์

 

Pineapple (พายนแอพพ’ล) = สับปะรด

 

Potato (เพอะ’เทโท) = มันฝรั่ง

 

Strawberry (ซตรอเบะริ) = สตรอเบอร์รี่

 

Tomato (เทอะ’เมโท) = มะเขือเทศ