จำนวนผู้ชม : 1368 คน


Past Simple Tense ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจบสิ้นลงไปแล้ว โดยมักจะมีการระบุช่วงเวลาไว้ด้วยว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มาดูโครงสร้างและวิธีใช้งานกันเลย

โครงสร้าง Past Simple Tense
ประเภทของประโยค โครงสร้าง
บอกเล่า S. + V.2
ปฎิเสธ S. + did not+ V.1
คำถาม Did + S + V ช่อง1 + ?

Verb ช่อง 2 คือ คำกริยาที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่ Verb จำพวกนี้จะลงท้ายด้วย –ed ค่ะ โดยหลักการเติม –ed มี 5 ข้อง่ายๆดังนี้

1. กริยาทั่วไปมักจะสามารถเติม –ed ได้เลย

Walk——–Walked

Cook——–Cooked

Listen——- Listened

2. กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลย

love – loved = รัก

move – move = เคลื่อน

hope – hoped = หวัง

3. กริยาที่ลงท้าย ด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed

deny – denied = ปฏิเสธ

modify – modified = ปรับเปลี่ยน

worry – worried = กังวลใจ

ข้อยกเว้น ถ้าหน้า y เป็นสระ ใหเติม ed ได้เลย เช่น

play – played = เล่น

stay – stayed = พัก , อาศัย

4. กริยาที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม ed

plan – planned = วางแผน

stop – stopped = หยุด

beg – begged = ขอร้อง

5. กริยาที่มี 2 พยางค์ แต่ลงเสียงหนักพยางค์หลัง และพยางค์หลังนั้น มีสระตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายอีก 1 ตัว แล้วเติม ed

concur – concurred = ตกลง, เห็นด้วย

occur – occurred = เกิดขึ้น

refer – referred = อ้างถึง

permit – permitted = อนุญาต

ข้อยกเว้น ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์แรก ไม่ต้องเติมพยัญชนะตัวสุดท้ายเข้ามา เช่น

cover – covered = ปกคลุม

open – opened = เปิด

นอกจากการเติม-ed แล้ว กริยาช่อง 2 ยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงคือสามารถเปลี่ยนรูปได้อีกด้วย มาดูกันเลยว่ากริยาช่อง2 ที่มีการเปลี่ยนรูปนั้นมีคำอะไรบ้าง คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง กริยาช่อง 3 

ตัวอย่างการใช้ past simple tense (กำลังอัพเดท)

ประโยคบอกเล่า

I went to the theme park yesterday.
ฉันเพิ่งไปสวนสนุกมาเมื่อวาน

ประโยคปฏิเสธ

He did not visit his grandmother in ages.
เขาไม่ได้ไปหายายมานานแล้ว

ประโยคคำถาม

 

Did you do the laundry this morning?
เมื่อเช้านี้เธอซักผ้ารึยัง