จำนวนผู้ชม : 1265 คน


ผักกาดยักษ์ประหลาด

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีผักกาดยักษ์ต้นหนึ่งได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเหล่าสัตว์  เจ้าหนูหนึ่งตัววิ่งผ่านมาเห็นเข้า มันจึงเกิดอยากกินผักกาดยักษ์ขึ้นมาทันที  เจ้าหนูจึงตัดสินใจดึงหัวผักกาดยักษ์ แต่ ดึงอย่างไรก็ไม่ยอมออก ....อื๊ด..... มันเหนื่อยหอบมาก จึงร้องขอความช่วยเหลือว่า “ ช่วยหนู หนึ่ง ตัวด้วยจ้า” เจ้ากบสามตัวกำลังกระโดดเล่นบนใบบัว ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จึงรีบไปช่วยทันที แต่ ดึงอย่างไรก็ไม่ยอมออก....อื๊ด..... เจ้าหนู และ เจ้ากบเหนื่อยหอบมากจึงร้องขอความช่วยเหลือว่า “ ช่วยสัตว์ สี่ ตัวด้วยจ้า”เจ้ากระต่ายสองตัวกำลังวิ่งเล่นอยู่ที่ลานหญ้า ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบไปช่วยทันที แต่ดึงอย่างไรก็ไม่ยอมออก....อื๊ด..... เจ้าหนู เจ้ากบ และ เจ้ากระต่ายเหนื่อยหอบมาก จึงร้องขอความช่วยเหลือว่า “ ช่วยสัตว์ หก ตัวด้วยจ้า”เจ้าผีเสือ สี่ ตัวตัวกำลังบินเล่นในอากาศได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบไปช่วยทันทีแต่ดึงอย่างไรก็ไม่ยอมออก....อื๊ด..... เจ้าหนู เจ้ากบ เจ้ากระต่าย และเจ้าผีเสื้อ เหนื่อยหอบมาก จึงร้องขอความช่วยเหลือว่า “ ช่วยสัตว์ สิบ ตัวด้วยจ้า” เจ้าหนอนสามตัวกำลังเดินเล่นกันอยู่ ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบไปช่วยทันที...อื๊ด....อื๊ด...อื๊ด... พล๊วด! เย้...ในที่สุดก็ทำสำเร็จ สัตว์ สิบสาม ตัว โห่ร้องดีใจ เจ้าหนูขอบคุณสัตว์ต่าง ๆ ที่มาช่วย มันจึงแบ่งใบผักกาดให้เพื่อน ๆได้กินกัน มีอยู่สิบสามใบ แบ่งให้พวกกบ สามใบ เหลืออยู่ สิบใบ มีอยู่สิบใบ แบ่งให้พวกกระต่าย สองใบ เหลืออยู่ แปดใบ มีอยู่แปดใบ แบ่งให้พวกผีเสือ สี่ใบ เหลืออยู่ สี่ใบ มีอยู่สี่ใบ แบ่งให้พวกหนอน สามใบ เหลืออยู่ หนึ่งใบ มีอยู่หนึ่งใบเจ้าหนูกินเองหนึ่งใบเหลืออยู่ศูนย์ใบ หลังจากนั้นสัตว์ทั้งหลายก็กินหัวผักกาดยักษ์ร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อย และมีความสุข

                                                                                           

                                                                                      เรื่อง / ภาพ :ครูชาญ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

                                                                                                  http://www.lpmp.org/images/stories/chan/pakkardyakpralad.pdf