จำนวนผู้ชม : 1333 คน


การวัด

การวัดความยาว ความสูง หรือระยะทางนั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ความยาวที่แน่นอน เป็นที่ยอมรับและเข้าใจตรงกัน

เครื่องมือวัดความยาว

-ไม้บรรทัด

-ไม้โพรแทรกเตอร์

-สายวัดตัว

-สายวัดชนิดตลับ

หน่วยวัดความยาว

   เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร เป็นหน่วยวัด           มาตรฐานที่ใช้บอกความยาวในระบบเมตริก

   มิลลิเมตร  ใช้อักษรย่อ มม.

   เซนติเมตร ใช้อักษรย่อ ซม.

   เมตร         ใช้อักษรย่อ ม.