จำนวนผู้ชม : 1268 คน


สื่อประกอบการสอน   เรื่อง  การวาดภาพเสมือนจริงในโปรแกรม Paint

วิชา  คอมพิวเตอร์2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

จัดทำโดย  ครูชาญณรงค์  ตันกูล

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐานตัวชี้วัด  ง  3.1 ป. 2/1  บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่ ข้อมูลต่างๆที่ เชื่อถือได้ 

นักเรียนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้ว

เรามาศึกษาสื่อประกอบการสอนพร้อมๆ กันเลยนะครับบ...