จำนวนผู้ชม : 1232 คน


https://youtu.be/UmrlKTff1_M https://youtu.be/vCyM6P6DyHc