จำนวนผู้ชม : 1441 คน


อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมด้านความรุนแรงของเยาวชน

อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมด้านความรุนแรงของเยาวชน

เด็ก กับความรุนแรงในสังคมไทยสังคมไทย จำเป็นต้องเข้าใจปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กในสังคมไทยให้แจ่มชัดมากขึ้น เพราะการใช้ความรุนแรงในการดำเนินชีวิตได้คืบคลานเข้ามาอยู่กับเด็กไทยทุก ขณะแล้ว กระแสการต่อต้านเกมที่ใช้ความรุนแรงและรัฐได้ปราบไม่ให้ร้านเกมมีเกมประเภท ความรุนแรงบริการเด็ก อันเนื่องมาจากกรณีเด็กนักเรียนอายุ 16 ปล้นฆ่าแท็กซี่โดยรับว่าได้รับอิทธิพลจากเกมที่มีความรุนแรงเป็นสาระหลัก ก่อนที่เราจะไปดูถึงปัญหาความรุนแรงของวัยรุ่นที่มีอิทธิพลมาจากสื่อ ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ละคร และยังมีอื่นๆอีกมากมาย เรามาดูว่าปัญหาความรุนแรงของวัยรุ่นที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร มาจากสาเหตุอะไรและจะเกิดปัญหาอะไรตามมาอีกบ้าง 

ปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและความเป็นอยู่อย่างมากเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นเป็นประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นปัญหาความรุนแรงต่อสังคม ดังนี้

                1) การก่ออาชญากรรมโดยใช้ความรุนแรง   เช่น ปล้นจี้ ทำร้ายร่างกายแล้วชิงทรัพย์หรือข่มขืนกระทำ

ชำเรา ซึ่งเป็นความรุนแรงที่ทำให้ถูกจับดำเนินคดีอาญาส่งผลเสียกับตัวเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงบุคคลรอบข้างด้วย

                2) การใช้อาวุธ เช่น ปืน มีด เป็นต้น ทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต  มีผลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วย

 3) กลุ่มวัยรุ่นระหว่างสถาบันที่ใช้ความรุนแรง เช่ย ยกพวกตีกัน การดักรอทำร้ายกัน การชกต่อยกันระหว่างชมการแสดงดนตรี เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในปัจจุบัน เกิดความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน การบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

 

ผลกระทบจากความรุนแรงในวัยรุ่น

                ปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นมีหลายประการ ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในหลายๆ ด้าน ผลกระทบดังกล่าวสามารถแบ่งได้ ดังนี้

1) ผลกระทบระยะสั้น ความรุนแรงในวัยรุ่นจะก่อให้เกิดผลกระทบระยะสั้น คือ ขาดความพร้อมในการเรียนหนังสือ การเรียนตกต่ำ เรียนไม่ทันเพื่อน มีความเสี่ยงที่จะต้องหยุดเรียนกลางคัน มีเจตคติต่อต้านสังคม มีความก้าวร้าวและวิตกกังวล ได้รับการปฏิเสธจากการเข้ากลุ่มเพื่อน ทำให้ต้องเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่มีปัญหา ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมความรุนแรงได้

2) ผลกระทบระยะยาว ความรุนแรงในวัยรุ่นจะก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาว คือ การทำผิดกฎหมาย  มีประวัติที่มัวหมองมีคดีติดตัว มีปัญหาเรื่องความประพฤติ ระเบียบวินัยกับโรงเรียนถูกพักการเรียน หรือถูกไล่ออก เกิดความซึมเศร้ารุนแรง เสพสารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น เป็นภาระแก่สังคม

 

ลักษณะความรุนแรง พฤติกรรมความรุนแรงและผลกระทบ

ลักษณะความรุนแรง

พฤติกรรมความรุนแรง

ผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำ

ผลกระทบต่อผู้กระทำ

1. ความรุนแรงทางกาย

 - ใช้กำลังทำร้าย เช่น ตบ ตี ต่อย เตะ
 - ใช้อาวุธ เช่น มีด ปืน ของที่หาได้ ใกล้มือ

 - ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงสาหัส
 - อาจทำให้พิการหรือเสียชีวิต

 - ถูกลงโทษทางกฎหมาย หรือ ทางสังคม โรงเรียน

2. ความรุนแรงทางจิตใจ

 - ใช้คำพูด ดุ ด่า ว่ากล่าว ตะคอก
 - ใช้คำพูด / ภาษาที่หยาบคาย ดูถูกเหยียดหยาม ข่มขู่

 - มีผลเสียต่อจิตใจ ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ขาดความนับถือตนเอง

 - ไม่มีใครคบหาสมาคม เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น
 - อาจมีความผิดทางกฎหมายเรื่องการหมิ่นประมาทผู้อื่น

3. ความรุนแรงทางสังคม

 - ปล่อยปละละเลย/ทอดทิ้ง
 - ไม่ให้ความสำคัญ ไม่สนใจ
 - ขัดขวางความก้าวหน้า
 - ขัดขวางการติดต่อ พบปะกับผู้อื่น เช่น เพื่อน

 - ถูกจำกัดสิทธิอันพึงมี
 - เสียสิทธิ เสียโอกาส

 - ไม่ได้รับเกียรติ ไม่ได้รับการยกย่อง
 - ไม่มีคนรัก
 - ขาดความภูมิใจในตนเอง

4. ความรุนแรงด้านเศรษฐกิจ

 - ควบคุมทรัพย์สิน จำกัดค่าใช้จ่าย
 - ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 - ดำเนินชีวิตด้วยความลำบาก
 - ขาดปัจจัยการยังชีพ

 - ไม่ได้รับความรัก ความไว้วางใจ
 - ขาดความภูมิใจในตนเอง

5. ความรุนแรงทางเพศ

 - อนาจาร ข่มขืน การกระทำชำเรา
 - การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอม
 - บังคับ ข่มขู่ ล่อลวง ใช้ประโยชน์หรือชักชวนให้ขายบริการทางเพศ

 - ทารุณทางกาย จิตใจ
 - ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย
 - ติดโรค ตั้งครรภ์
 - ขาดอิสระ

 - ถูกลงโทษทางกฎหมายบ้านเมือง
 - ถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบ
 - เป็นที่รังเกียจ