จำนวนผู้ชม : 1394 คน


การชั่ง

 จุดประสงค์การเรียนรู้

      เขียนบอกน้ำหนักโดยใช้จุด และอ่านจากหน้าปัดตราชั่งได้

      ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ในการนำเสนอ ใช้เหตุผลตัดสินใจ และมีความคิดสร้างสรรค์

      บอกน้ำหนัก ปริมาณ ได้ถูกต้อง

      มีความรับ รอบคอบ และมั่นใจในการคำนวณน้ำหนักปริมาณ

 

 การชั่ง หมายถึง การวัดน้ำหนักกดทับของวัตถุ โดยน้ำหนักกดทับของวัตถุมีผลจากแรงโน้มถ่วงของโลกเรา ซึ่งถ้าอธิบายแบบนี้ก็หมายความว่า น้ำหนักที่วัดได้จากการชั่งในโลกใบนี้ อาจจะไม่เท่ากับน้ำหนักที่วัดได้จากการชั่งในดาวเคราะห์ดวงอื่นก็ได้

 

ความสัมพันธ์ของการชั่ง ข้อควรรู้

กรัม กิโลกรัม ขีด เป็นหน่วยของน้ำหนักที่นิยมใช้กัน

1 กิโลกรัม เท่ากับ 1000 กรัม

1 กิโลกรัม เท่ากับ 10 ขีด

1 ขีด เท่ากับ 100 กรัม

 

ประเภทของเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

1. เครื่องชั่งดิจตอลแบบพกพา มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก เหมาะสำหรับการชั่งสิ่งของขนาดเล็ก เช่น พระเครื่อง เหรียญทองคำ ความละเอียดในการชั่ง

น้ำหนัก 0.01g ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 200-300 กรัม

2. เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับวางบนโต๊ะ ชั่งน้ำหนักส่วนผสมในการประกอบอาหาร ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดถึง 30 กิโลกรัม

3. เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น สำหรับการชั่งน้ำหนักสิ่งของ วัตถุ ที่มีน้ำหนักมากๆ มีขนาด100-1000 กิโลกรัมให้เลือกใช้งาน มีหน้าจอ LCD ให้ดูข้อมูล น้ำหนักได้สะดวก

4. เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เหมาะสำหรับการชั่ง เหมาะสำหรับการพกติดตัว ขนาดเล็กกะทัดรัด ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดถึง 50 กิโลกรัม

 5. เครื่องชั่งดิจิตอลแบบความละเอียดสูง ความละเอียดในการชั่งน้ำหนักสูงถึง 0.001g เหมาะสมหรับการชั่งน้ำหนักเพชร พลอย ทองคำ หรือสิ่งของที่ต้องการความละเอียดสูงในการชั่งน้ำหนัก