จำนวนผู้ชม : 1447 คน


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การเป่าสี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การเป่าสี

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การเป่าสี

 •  
  วัสดุ -อุปกรณ์
 • 1.หลอด
 • 2.สีโปสเตอร์หรือสีน้ำ
 • 3.แก้วใส่น้ำ
 • 4.กระดาษ
 • 5.พู่กัน
 •  
 • ขั้นตอนการเป่าสี

 • 1.ผสมสีโปสเตอร์กับน้ำเข้าด้วยกันจนกว่าสีจะละลายไปกับน้ำ
 • 2.หยดสีที่ผสมแล้วลงบนกระดาษเป็นจุดๆ
 • 3.ใช้หลอดเป่าสีไปในทิศทางต่างๆ บนกระดาษ
 • 4.ตกแต่งลวดลายงานเป่าสีด้วยศิลปะงานฝีมือต่างๆ
 •  
 •   
 • เทคนิคการเป่าสีให้ได้ภาพสวยงาม
 •     1. ผสมสีกับน้ำให้เหลวพอเหมาะไม่ข้นหรือเหลวเกินไป
      2. ใช้สีหลากหลาย 

      3. ใช้กระดาษวาดภาพ 100 ปอนด์ขึ้นไป

      4.  เป่าสีให้แตกกระจายรอบทิศทาง หากต้องการให้สี
           แตกกระจายไปทางใดเป็นพิเศษให้เอียงกระดาษเล็กน้อย
      5.  เมื่อเป่าสีเสร็จแล้วควรนำไปผึ่งลมประมาณ 30 นาทีให้แห้ง
         ไม่ควรนำไปผึ่งแดด เพราะจะทำให้กระดาษบิดไม่สวยงาม
 •  
 • ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
  1.พัฒนากล้ามเนื้อมือ
  2.พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
  3.พัฒนาภาษาในการอธิบายผลงานของตนเอง
  4.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
  5.ผ่อนคลายอารมณ์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะทำกิจกรรมและพึงพอใจในผลงานของตนเอง
  1.  
  2. ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การเป่าสี
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การเป่าสี ป.1

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การเป่าสี

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การเป่าสี

 

 

 

 •