จำนวนผู้ชม : 1290 คน


ทัศนศิลป์ กระบวนการถ่ายทอดศิลปะ รับรู้ผ่านทางสายตา มี 4แขนง

1.จิตรกรรม การวาดภาพระบายสี

2.ประติมากรรม งานปั้น 3อย่าง 1.นูนต่ำ 2.นูนสูง 3.ลอยตัว(มองเห็นรอบทิศ)

3.ภาพพิมพ์ การพิมพ์ภาพมี แม่พิมพ์ ทำงานได้เยอะ

4.สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง วัด วิหาร ตึก

จิตรกรรมสื่อผสม การวาดภาพและนำวัสดุมาติด หรือวาดภาพลงในวัสดุอื่นๆ

ทัศนธาตุ ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนประกอบการมองเห็น

พื้นผิว การเน้น หยาบคู่เรียบ ขรุขระคู่เรียบ ด้านคู่วาว หยาบมากคู่หยาบน้อย

สี สีเอกรงค์คือสีเดียว ใช้แค่น้ำหนัก สีเด่น เขียว เหลือง แดง สีเบาบางระบายในระยะไกล

เส้น เส้นแนวตั้ง ให้ความรู้สึกมั่นคง เส้นฟันปลาให้ความรู้สึก รุนแรง เคลื่อนไหว

แนวคิดการทำงานศิลปะ

-ธรรมชาติ

-ประสบการณ์ ความประทับใจ

-ความรู้ เทคโนโลยี

ศัพท์ทางทัศนศิลป์ ศึกษาต่อในระดับที่สูง เข้าใจบทเรียนมากขึ้น ใช้ในการบรรยาย วิจารณ์งานศิลปะ

ความสำคัญที่สุดของสิ่งแวดล้อมต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

เป็นแบบอย่างให้งานทัศนศิลป์ทำตาม

ความกลมกลืนคือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

      ๑. จุดสนใจ

      ๒. ความกลมกลืน

      ๓. ความสมดุล

      ๔. ความขัดแย้ง

 

ภาพปะติด เกิดจากการนำเศษวัสดุมาติดต่อกันจนเกิดภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ศัพท์ทางศิลปะ