จำนวนผู้ชม : 1267 คน


 

 

 

 

 

 

 

            กลางวัน   เป็นช่วงเวลาที่เราเห็นดวงอาทิตย์    ท้องฟ้าจะสว่างไสวจนกว่าดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไป  

         กลางคืน   เป็นช่วงเวลาที่เรามองไม่เห็นดวงอาทิตย์   ท้องฟ้ามืดแต่จะเห็นดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้า

          ในหนึ่งวันว่าเราแบ่งช่วงเวลาออกเป็น เวลา เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น และ ค่ำ

       ในหนึ่งสัปดาห์ มีวัน 7 วัน แต่ละวันมีชื่อและสีประจำวันได้แก่ 

         วันอาทิตย์     สีแดง     วันจันทร์  สีเหลือง     วันอังคาร   สีชมพู  

          วันพุธ   สีเขียว       วันพฤหัสบดี  สีแสด      วันศุกร์   สีฟ้า   

         วันเสาร์  สีม่วง    

         ปฏิทิน  เป็นสิ่งที่เราใช้ดู   วัน   เดือน  ปี  การอ่านปฏิทินมีวิธีอ่านดังนี้  อ่านวัน  อ่านวันที่อ่านเดือน    อ่านปี   ในปฏิทินนอกจากบอกวัน  วันที่  เดือน และปีแล้ว ยังบอกวันสำคัญต่าง ๆ เช่น  วันสำคัญทางประเพณี   วันสำคัญทางราชการ และวันสำคัญทางศาสนา  เป็นต้น  

        จำนวนวันและเดือนใน 1 ปีได้ว่าใน  1  ปี  มี  12 เดือน แต่ละเดือนมีจำนวนวันดังนี้  เดือนที่ลงท้ายด้วย “ คม ”จะมี  31  วันเดือนที่ลงท้ายด้วย  “ ยน ” จะมี  30  วัน  ส่วนเดือนกุมภาพันธ์  จะมี  28หรือ  29 วัน