จำนวนผู้ชม : 1788 คน


สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง  
          สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ชั้นต่ำ ที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนภายในร่างกาย บางชนิดอาจมีโครงร่าง  แข็งที่ไม่ใช่กระดูกอยู่ภายในลำตัวเพื่อช่วยค้ำจุนร่างกาย และ บางชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอก เพื่อป้องกัน อันตราย และใช้ยึดของกล้ามเนื้อ  นักวิทยาศาสตร์พบว่า พวกแมลง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มใหญ่ที่สุด ซึ่งอาศัยอยู่บนบกมากกว่า  อาศัยอยู่ในน้ำ ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นพวกๆ ดังนี้ 
-          พวกฟองน้ำ                                    
-          พวกลำตัวกลวง                                   
-          พวกหนอนตัวแบน
-          พวกหนอนตัวกลม                          
-          พวกลำตัวเป็นปล้อง                            
-          พวกมีขาเป็นข้อ
-          พวกหอยและหมึก                        
 
-          พวกมีผิวขรุขระเป็นหนาม