จำนวนผู้ชม : 1344 คนเอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ศิลปวิจารณ์ ตัวอย่างการบรรยาย