จำนวนผู้ชม : 962 คน

สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าสิ่งแวดล้อม เป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนโลกหรือบนภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีปรากฏการณ์ดังกล่าวโดยรวม

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :