จำนวนผู้ชม : 1206 คน


คำสั่ง :.ให้นักเรียนสร้างงานใน Microsoft  Excel โดยนำรูปภาพ และเนื้อหาบรรยายใต้ภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

- การนำเข้ารูปภาพ

- การใส่กรอบรูปภาพ

- การจัดเรียงรูปภาพ

- การเทสี

- การใส่ตัวหนังสือ

ตัวอย่างผลงาน :