จำนวนผู้ชม : 1352 คน


เนื้อหาที่สำคัญคือการสร้างงานประติมากรรม

4อย่าง

1.ปั้น

2.แกะสลัก

3.หล่อ

4.ประกอบขึ้นรูป

ภาพพิมพ์  เน้น เทคนิคทั้ง 4

1.ภาพพิมพ์นูนสูง

2.ภาพพิมพ์ร่องลึก

3.ภาพพิมพ์พื้นราบ

4.ภาพพิมพ์ฉลุ


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์