จำนวนผู้ชม : 1393 คน


ศิลปินที่น่าสนใจ

เช่น Vincent-van-Gogh รูปที่น่าสนใจคือ The Starry Night

เทคนิคการวาดรูปโดยใช้สีน้ำมันแบบทิ้งฝีแปรงแบบหยาบๆ

เรียนรู้เทคนิค วิธีการ สิ่งที่ได้รับ

แรงบันดาลใจ

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ศิลปินตะวันตก