จำนวนผู้ชม : 427 คน


บีกเกอร์

         บีกเกอร์ (อังกฤษ: beaker) เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อบรรจุสารเคมีเพื่อให้ความร้อน ผสมสาร หรือทำปฏิกิริยากัน มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกก้นแบน ปากแบะออกเล็กน้อยและมีจะงอยเพื่อช่วยในการเทสาร ขนาดของบีกเกอร์ที่พบได้โดยทั่วไปจะมีตั้งแต่ 50 มิลลิลิตร ไปจนถึง 5 ลิตร ซึ่งมักจะมีขีดบอกปริมาตรไว้ด้วย แต่มิได้มีจุดประสงค์ไว้เพื่อการตวงของเหลวได้อย่างแม่นยำ บีกเกอร์ที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการทำจากแก้วทนไฟ และก็ยังมีชนิดที่ทำด้วยพลาสติกที่ไม่สามารถตั้งไฟได้แต่ราคาถูกกว่า แต่คุณสมบัติของบีกเกอร์แก้วก็ยังดีกว่า บีกเกอร์ (Beaker) เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อบรรจุสารเคมีเพื่อให้ความร้อน ผสมสาร หรือทำปฏิกิริยากัน มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกก้นแบน ปากแบะออกเล็กน้อยและมีจะงอยเพื่อช่วยในการเทสาร ขนาดของบีกเกอร์ที่พบได้โดยทั่วไปจะมีตั้งแต่ 50 มิลลิลิตร ไปจนถึง 5 ลิตร ซึ่งมักจะมีขีดบอกปริมาตรไว้ด้วย แต่มิได้มีจุดประสงค์ไว้เพื่อการตวงของเหลวได้อย่างแม่นยำ บีกเกอร์ที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการทำจากแก้วทนไฟ และก็ยังมีชนิดที่ทำด้วยพลาสติกที่ไม่สามารถตั้งไฟได้แต่ราคาถูกกว่า

ประโยชน์ของบีกเกอร์

1.ใช้สำหรับต้มสารละลายที่มีปริมาณมาก ๆ

2. ใช้สำหรับเตรียมสารละลายต่าง ๆ

3. ใช้สำหรับตกตะกอนและใช้ระเหยของเหลวที่มีฤทธิ์กรดน้อย

วิธีการใช้งานบีกเกอร์

1. เลือกขนาดของบีกเกอร์ให้เหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึงปริมาณของเหลวที่บรรจุ

2. จับแท่งแก้วแตะกับปากบีกเกอร์

3. เอียงบีกเกอร์ให้ของเหลวไหลตามแท่งแก้วลงสู่ภาชนะที่รองรับ

   

การทำความสะอาดบีกเกอร์

บีกเกอร์ควรทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนการใช้งาน หากบีกเกอร์สกปรก หรือมีสารอื่นตกค้างอยู่ อาจทำให้ผลการทดลองนั้นคลาดเคลื่อนได้และเมื่อใช้งานบีกเกอร์แล้ว ควรล้างทำความสะอาดทันทีและต้องล้างด้วยความระมัดระวัง หากใช้สบู่หรือน้ำยาล้างเครื่องแก้ว ควรล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดหมดจดเสียก่อน เพราะคราบสบู่ที่ตกค้างอาจทำปฏิกิริยาต่อเคมีได้ ในกรณีที่ต้องใช้แปรงหรืออุปกรณ์ล้างเครื่องแก้ว ควรเลือกชนิดของขนแปรงความแข็งกระด้างของขนแปรงให้เหมาะสมกับบีกเกอร์ด้วยหากใช้แปรงที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้บีกเกอร์เป็นรอย หรืออาจทำให้บีกเกอร์แตกเสียหายได้ ข้อสังเกตง่ายๆเพื่อดูว่าบีกเกอร์นั้นสะอาดหรือไม่ ให้ดูจากหยดน้ำที่เกาะบนบีกเกอร์ ถ้ามีลักษณะเป็นหยดแสดงว่าบีกเกอร์นั้นไม่สะอาด แต่ถ้าหากน้ำที่เกาะบีกเกอร์มีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์มบางๆแสดงว่าบีกเกอร์นั้นสะอาดดีแล้ว จากนั้นใช้ผ้าสะอาดเช็ดและเก็บไว้ในที่แห้ง

                                       "ห้ามใช้บีกเกอร์ทุกขนาดทดลองปฏิกิริยาระหว่างสารโดยเด็ดขาด"