จำนวนผู้ชม : 410 คน


 

บทเรียนที่  1   เรามารู้จักกับโปรแกรม Scratch

 โปรแกรม Scratch (อ่านว่า สะ - แครช) เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ผู้เรียนสามารถ สร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย เช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และ ศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนำชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการและแนวคิดการโปรแกรมไป พร้อมๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล และเป็นระบบ

 

1. ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Scratch มีส่วนประกอบหลักดังนี้
 
 

2. รู้จักโปรเจกต์  โปรเจกต์ใน Scratch มีโครงสร้าง 3 ส่วนประกอบด้วย

 

  • 1 เวที (Stage)
  • 2 ตัวละคร (Sprite) 
  • 3 สคริปต์ (Script)
;
 
;VDO  การใช้งานโปรแกรม Scratch
 
 
 

 

***แบบทดสอบหลังเรียน***

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerNbSOFf1uPm2fBXMcFKkl900YfQhDz5H2QDNPTnM1Z1i7NA/viewform?embedded=true" width="640" height="2286" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">กำลังโหลด…</iframe> 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง บทเรียนที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Scratch