จำนวนผู้ชม : 328 คนบทเรียนที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Scratch