จำนวนผู้ชม : 361 คน


เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1.  เขียนแผนภาพความคิด และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ การทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์ได้

          2.  อธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารได้

          3.  สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารได้

          4. เป็นคนช่างสังเกต  ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะ แสวงหาความรู้ (A)

นักเรียนคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เข้าไปศึกษาเนื้อจาก PPT ระบบย่อยอาหารโดยละเอียดนะคะ

PPT ระบบย่อยอาหาร   https://drive.google.com/file/d/1jKDMxGXzh4fQ6TUQztnJM1weB0QMKvuC/view?usp=sharing

VDO ระบบย่อยอาหาร https://drive.google.com/file/d/1cpKZj8e7_C6HoQr9oQcvKNAFltd0Sf1V/view
                                  

ตัวอย่าง VDO ระบบย่อยอาหาร
เรียนรู้เสร็จแล้ว ลองทำแบบทดสอบตามลิ้งค์ด้านล่างนี้นะคะ

เรียนรู้เสร็จแล้ว ลองทำแบบทดสอบตามลิ้งค์ด้านล่างนี้นะคะ

https://drive.google.com/file/d/1TxO--GUe-C-noN0KpcT7uWRwASWBvBuc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18E9Pnv0HWFkgNaXzPa5mEW-BDT9mrYSO/view?usp=sharin

เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ระบบย่อยอาหาร