จำนวนผู้ชม : 1308 คนเริ่มแล้ว! ประชุมน้ำโลกที่เชียงใหม่ "ปลอดประสพ"ประเดิมเปิด"นิทรรศการด้านน้ำ"

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:50:05 น.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี   ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการด้านน้ำ   ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 2  พร้อมเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆ ที่มาเปิดจัดแสดงให้ความรู้ และจำลองวิธีการเกี่ยวกับการจัดงานน้ำต่างๆ    ซึ่งเน้นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งการจัดการน้ำ  โดยจะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าชมระหว่างวันที่ 14 -20 พฤษภาคมนี้  ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่