จำนวนผู้ชม : 299 คน


                                               การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ 

การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละอาจทำได้โดยการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนนับ   เศษที่เหลือเป็นตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิม

ตัวอย่างที่ 1           
วิธีทำ
               

คิดได้จาก    ได้ 2  เศษ1
ตอบ       

 

ตัวอย่างที่ 2             
วิธีืทำ
       

               
คิดได้จาก    ได้ 3 เศษ 2 แล้วทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

  

                                                     


ที่มา http://thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/orathai_s/math-6/sec02p2.html