จำนวนผู้ชม : 346 คน


                                                              เศษส่วนอย่างต่ำ

เศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดๆ  ที่มากกว่า 1 ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเรียกว่า  เศษส่วนอย่างต่ำ

      ตัวอย่าง                   พิจารณา       และ   

    

       

 มี 2 หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว

     

        

  ไม่มีจำนวนนับใดๆ ที่มากกว่า 1 ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว

                              เป็นตัวอย่างของเศษส่วนอย่างต่ำ

                                  ไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำ

พิจารณาการทำ     ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

วิธีที่ 1  นำตัวประกอบร่วมของ 24 และ 36 ที่มีค่ามากที่สุดมาหาร 24 และ 36 เพียงครั้งเดียว

                           

                                 
  img2dog_howl.gif

วิธีที่ 2  นำตัวประกอบร่วมของ 24 และ 36 มาหาร 24 และ 36 ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะไม่มีตัวประกอบร่วม (ยกเว้น 1) มาหารได้อีก

                  นำ 2 มาหาร                   หรือ              นำ  6  มาหาร

                       นำ 2 มาหาร                                            นำ 2 มาหาร

                        นำ 3 มาหาร                                             ไม่มีตัวประกอบร่วม
                                                                                                 (ยกเว้น 1) มาหารร่วม
                                                                                                ได้อีกแล้ว
                        ไม่มีตัวประกอบร่วม
                              (ยกเว้น 1) มาหารร่วม
                              ได้อีกแล้ว 


                                           


เนื้อหาเศษส่วนอย่างต่ำ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3