จำนวนผู้ชม : 336 คน                                                  เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ