จำนวนผู้ชม : 367 คน


     สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา     

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

สามารถแบ่งได้เป็น  2  ประเภท

1. สิ่งมีชีวิต

2. สิ่งไม่มีชีวิต


> สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา  ได้แก่  พ่อแม่  ปู่ย่า ตายาย คุณครู เพื่อน ผีเสื้อ แมว นก กระต่าย ต้นไม้  และดอกไม้ต่างๆ