จำนวนผู้ชม : 325 คน


พีระมิด คือ วัตถุทรงสามมิติซึ่งฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม มีหน้าทุกหน้า (ผิวข้าง) เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยมีจุดยอดร่วมกันที่จุดหนึ่ง ทั้งนี้ยอดไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน

สูตรการหาปริมาตร

pyramidvolume01ตัวอย่าง จงหาปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีฐานยาวด้านละ 4 นิ้ว และสูงตรง9นิ้ว

 

                                 = 1/3 *(4*4)*9

ปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสนี้เท่ากับ 48 ลูกบาศกนิ้ว