จำนวนผู้ชม : 357 คนเอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง เซต