จำนวนผู้ชม : 326 คน


สุขปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัย   
     เป็นข้อควรรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดสุขลักษณะนิสัย และมารยาทในสังคม มิใช่เป็นการบังคับ ไม่ปฏิบัติก็ไม่มีใครว่ากล่าวลงโทษ แต่จะแสดงถึงความบกพร่องด้านจรรยา มารยาทเท่านั้น

วิธีการปฏิบัติตามหลักสุขปฏิบัติ ไว้ ดังนี้

 

1. ไม่นำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
2. ไม่ว่ายน้ำขณะที่ป่วยหรือมีเชื้อโรคที่อาจติดต่อได้
3. ห้ามนำของมารับประทานหรือดื่มในบริเวณสระว่ายน้ำ
4. ก่อนออกไปจากสระให้อาบน้ำฟอกสบู่ สระผมให้สะอาด
5. ทำความสะอาดร่างกาย ก่อน และหลังการว่ายน้ำทุกครั้ง 
6.ต้องล้างเท้าก่อนเข้าสระ และลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง
7. ต้องอาบน้ำสระผมก่อนลงสระน้ำทุกครั้ง 
8.เก็บรองเท้าไว้ในที่ซึ่งทางสระว่ายน้ำจัดไว้ให้
9.ไม่บ้วนน้ำลาย เสมหะ สั่งน้ำมูกลงในสระน้ำหรือบริเวณพื้นสระ
10. บริเวณสระว่ายน้ำ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้า นอกจากมีรองเท้าประจำสระ
 
  
               
     

ระเบียบข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำ
 
      ระเบียบ ข้อบังคับเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ใช้บริการพึงปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม หรือบุคคลรอบข้าง และป้องกันอันตรายต่างๆ อันจะทำให้ถึงอันตรายถึงชีวิต เพื่อป้องกันเหตุอันก่อให้เกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้น ควรติดป้ายระเบียบข้อบังคับไว้ภายในสระเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติทั่วกัน โดยมากสระที่เกิดปัญหาคือสระที่ไม่มีระเบียบแสดงไว้ให้ผู้ใช้บริการพบเห็น
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษาได้เรียบเรียงระเบียบข้อบังคับไว้ดังนี้  คือ 4

1. ระวังอย่าว่ายน้ำใกล้ที่กระโดด

2. ห้ามอาเจียนในบริเวณสระว่ายน้ำ

3. ห้ามทำความสกปรกในบริเวณสระน้ำ

4. ห้ามว่ายน้ำขณะที่ฝนตกหรือฟ้าคะนอง

5. ห้ามเคี้ยวอาหาร หรือหมากฝรั่งเวลาว่ายน้ำ

6. ห้ามปัสสาวะอุจจาระลงในสระน้ำโดยเด็ดขาด

7. ห้ามผู้เรียนว่ายน้ำ ลงน้ำก่อนมีครูฝึกหรือผู้ดูแล

8. ผู้สอนต้องตรวจสอบจำนวนผู้เรียนว่ายน้ำทุกครั้ง

9. ไม่ควรแช่อยู่ในน้ำเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากแล้ว

10. ห้ามลงสระน้ำเพียงคนเดียว อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

11. ห้ามลงน้ำทันทีหลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ

12.  ห้ามวิ่งไล่กันรอบบริเวณสระหรือแกล้งผลักกันตกน้ำ

13. ควรรักษามารยาทที่ดีงามไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่น

14.ห้ามกระทำการสิ่งใดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและผู้อื่น

15. ต้องเชื่อฟังผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัย ประจำสระว่ายน้ำ

16. ห้ามว่ายน้ำตัดทางคนอื่นอาจจะชนและก่อให้เกิดอันตรายได้

17. ห้ามกระโดดเอาศีรษะลงน้ำก่อนที่จะสำรวจดูความลึกของสระน้ำก่อน

18. ต้องเชื่อฟังกฎ ระเบียบ ของการใช้อุปกรณ์ในการว่ายน้ำโดยเคร่งครัด

19. ห้ามทาน้ำมันหรือลักษณะคล้ายน้ำมันทุกชนิดตามร่างกายก่อนลงสระ

20. ผู้ฝึกควรอยู่บริเวณขอบสระ ต้องรู้วิธีปฐมพยาบาล และที่เก็บเครื่องมือ

21. สระตื้นลึกต่างระดับ ผู้ที่ว่ายน้ำยังไม่แข็ง ควรว่ายจากที่ ลึกเข้าไปหาที่ตื้น 

22. ห้ามกระทำการสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของสระว่ายน้ำ                                 


                        ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ
            ในการใช้สระว่ายน้ำในการเรียนการสอน และเพื่อการพักผ่อนแล้ว นอกจาก สุขปฏิบัติ และระเบียบเพื่อความปลอดภัยยังไม่เพียงพอสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจาก กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสระว่ายน้ำ  ควรจำเป็นต้องยึดหลักความปลอดภัยสำหรับเป็นคู่มือ ครู ครูฝึก และผู้เกี่ยวข้องไว้เพื่อเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมด้วยความสบายใจ และปลอดภัย

         ความปลอดภัยในการว่ายน้ำ ( Safety in Swimming)  รักษาชีวิตตนเองให้ปลอดภัยจากน้ำ กิจกรรมการออกกำลังกายโดยการ ว่ายน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างครบถ้วน อวัยวะทุกส่วนได้เคลื่อนไหวเป็นการเพิ่มพูนสมรรถภาพทางกาย กล้ามเนื้อ ปอด หัวใจได้รับประโยชน์กว่ากีฬาประเภทอื่น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งครอบครัว ถ้าผู้เล่นไม่ระมัดระวัง ไม่ปฏิบัติตาม กฎของสระว่ายน้ำอาจได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายถึงกับชีวิต ควรศึกษาทำความเข้าใจกับ กฎระเบียบข้อควรปฏิบัติ ของการใช้สระว่ายน้ำให้เข้าใจเสียก่อน (Safety  First) จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำได้ ต้องพิจารณาในสิ่งต่อไปนี้  คือ  ก่อนว่ายน้ำต้องสำรวจตัวเองก่อน  มีโรคประจำตัวหรือไม่  มีความสามารถทางน้ำเป็นอย่างไร ลอยตัวหรือว่ายน้ำเป็นหรือไม่ มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำบ้างหรือไม่  ความสะอาดอาบน้ำรักษาความสะอาดของส่วนรวม เป็นการปรับอุณหภูมิร่างกายด้วย ห้องน้ำที่อาบ น้ำในสระใสสะอาดหรือไม่ มองเห็นก้นสระหรือเปล่าเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์  ตรวจดูสระ ก่อนว่า น้ำลึกเท่าไร น้ำ ตื้นอยู่ด้านใด  เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตมีหรือไม่  ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่า  เอาใจใส่หรือไม่  อุปกรณ์มีอยู่ตรงไหนบ้างง่ายต่อการหยิบมาใช้หรือไม่ การป้องกัน ระแวดระวังภัยไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องเสียหาย กลับจะมีประโยชน์ ต่อ ชีวิตของผู้ออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำเอง เพราะน้ำมีคุณและโทษ หากเรารู้หลักการดังกล่าวย่อมทำให้เราได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว