จำนวนผู้ชม : 274 คน


                                                  การบวกลบเศษส่วน

                                                            

1. การบวกหรือการลบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนเท่ากัน     ให้นำตัวเศษมาบวกหรือลบโดยตัวส่วนคงเดิม

ตัวอย่างที่ 1       img3

วิธีทำ

            

     ตอบ    


 ตัวอย่างที่ 2       img3

วิธีทำ

             

     ตอบ    

 

2.  การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน    ต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันก่อน  โดยอาจทำให้ตัวส่วนของแต่ละจำนวนเท่ากับ  ค.ร.น.   ของตัวส่วนทั้งหมด   แล้วจึงบวกลบกัน


ตัวอย่างที่ 1       img3

วิธีทำ     หา  ค.ร.น. ของ 7 และ 2 ได้ 14

            

                      

                      

                      

     ตอบ    

 
ตัวอย่างที่ 2       img3

วิธีทำ     หา  ค.ร.น. ของ 6 และ 8 ได้ 24

             

                       

                       

                       

     ตอบ