จำนวนผู้ชม : 324 คน


                                                 การคูณเศษส่วน

                                                  

1. การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

     การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ   ให้นำจำนวนนับมาคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิม  หรือถ้าตัวส่วนหารจำนวนนับลงตัว  ให้นำตัวส่วนหารจำนวนนับแล้วจึงคูณกับตัวเศษ


ตัวอย่างที่ 1      

วิธีทำ

            

                      

                       

     ตอบ    


 ตัวอย่างที่ 2       

วิธีทำ

            

                 

                 

     ตอบ    20

 

2.  การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน

         นำตัวเศษคูณกับตัวเศษ   และนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน  หรือถ้ามีตัวประกอบร่วมของตัวเศษและตัวส่วน  ให้นำตัวประกอบร่วมมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก่อน


ตัวอย่างที่ 1      

วิธีทำ    

                        

            

                    

     ตอบ    

 
ตัวอย่างที่ 2       

วิธีทำ     

                          

                         

                         

     ตอบ