จำนวนผู้ชม : 981 คน


Causative คือ โครงสร้างไวยากรณ์ในรูปแบบคำกริยาที่พูดเพื่อให้ผู้อื่นทำบางสิ่งบางอย่างให้ โดยใช้คำกริยา Let, Make, Have, Get และ Help 
                                   >> โครงสร้างและหลักการใช้ Causative Verb <<                                    


1. Let หมายถึง ได้รับอนุญาตหรือปล่อย (allow/permit) ให้อีกฝ่ายได้ทำบางสิ่งบางอย่าง (to allow/permit someone to do something) เช่น
My mother lets me buy a new bag. = (คุณแม่อนุญาตให้ฉันซื้อกระเป๋าใหม่)
I don’t know if my boss will let me take the day off. = (ฉันไม่รู้ว่าหัวหน้าของฉันจะอนุญาตให้ฉันหยุดไหม)
My wife won’t let me watch football on TV. =(ภรรยาของผมไม่อนุญาตให้ผมดูถ่ายทอดฟุตบอลทางทีวี)
She won’t let anyone enter the room. = (เธอไม่อนุญาตให้ใครสักคนเข้าไปในห้อง)
ข้อสังเกต : allow/permit จะมีความเป็นทางการมากกว่า และต้องตามด้วย to Infinitive (to V.1)

สรุป: โครงสร้าง Let + someone/something + Infinitive (V.1) + something


2. Make หมายถึง บังคับหรือต้องการ (force/require) ให้อีกฝ่ายกระทำบางสิ่งบางอย่าง (to force/require) someone to do something) เช่น
My mom makes us eat lots of vegetables. = (แม่บังบังคับให้พวกเรากินผักเยอะ ๆ)
His dad made him study English. = (พ่อของเขาให้เขาเรียนภาษาอังกฤษ)
That dress makes you look fat. = (ชุดนั้นทำให้เธอดูอ้วน)
Nothing will make me change my mind. = (ไม่มีอะไรทำให้ฉันเปลี่ยนใจ)
ข้อสังเกต : ถ้าใช้ force/require ต้องตามด้วย to Infinitive (to V.1)

สรุป: โครงสร้าง Make + someone + Infinitive (V.1) + something


3. Have หมายถึง โน้มน้าวหรือสั่ง (persuade/order) ให้บางคนทำบางสิ่งบางอย่าง (to persuade/order someone to do something) เช่น
I’ll have the bellboy take up your bags. = (ผมจะให้เบลบอยมายกกระเป๋าของคุณให้ครับ)
I had him check my computer. = (ฉันให้เขาตรวจเช็กคอมพิวเตอร์ของฉัน)
The doctor had his nurse take the patient’s temperature. = (คุณหมอให้พยาบาลวัดอุณหภูมิคนไข้)
Please have your secretary fax me the information. = (กรุณาให้เลขาของคุณแฟ็กซ์ข้อมูลให้ฉันหน่อยค่ะ)

สรุป:โครงสร้าง Have + someone + Infinitive (V.1) + something


       โครงสร้าง Have + something + Past Participle (V.3)

I had my car fixed yesterday. = (ฉันให้ (ช่าง) ซ่อมรถเมื่อวานนี้)
I’m going to
have my hair cut tomorrow. = (พรุ่งนี้ฉันจะไป (ให้ช่าง) ตัดผม)


4. Get
She tried to
get him to explain. = (เธอพยายามจะให้เขาอธิบาย)
I will
get my dad to pick me up at the station. = (ฉันจะให้พ่อมารับที่ฉันที่สถานี)

สรุป:โครงสร้าง Get + someone + to Infinitive (to V.1) 

       

        โครงสร้าง Get + something + Past Participle (V.3)

I’m going to get my hair cut tomorrow. = (พรุ่งนี้ฉันจะไปตัดผม)
I
got my finger caught in the door. = (ฉันถูกประตูหนีบนิ้ว)
My mom
got her wallet stolen last night. = (แม่ของฉันถูกขโมยกระเป๋าสตางค์เมื่อคืนนี้)
ข้อสังเกต : เมื่อต้องการให้เป็นทางการขึ้นเราสามารถใช้ have แทนได้ แต่โดยส่วนใหญ่หากเป็นอุบัติเหตุหรือความประมาทเราจะใช้ get


5. Help หมายถึง ช่วยใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่า Help จะตามด้วย infinitive with to หรือ infinitive without to ก็ได้
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้รูป without to เช่น
I
help my dad wash a car. หรือ I help my dad to wash a car. = (ฉันช่วยคุณพ่อล้างรถ)
Reading before bed
helps me relax. หรือ Reading before bed helps me to relax.= (การอ่านหนังสือก่อนนอนช่วยให้ฉันผ่อนคลาย)

สรุป: โครงสร้าง Help + someone + infinitive (V.1)/to infinitive (to V.1)